İş Zekası Nasıl Çalışır

İş zekası yani Busines Intelligence, iş dünyasındaki en popüler terimlerden biridir. Bununla birlikte pek çok kişi iş zekasının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve işletmeler açısından neden önemli bir araç olarak kabul edildiğini bilmez. Sizin için hazırladığımız blog yazımızda bu soruların yanıtları başta olmak üzere iş zekası ile ilgili merak ettiğiniz tüm noktaları bulabilirsiniz.

İş Zekası Nedir?

İş zekası (Business Intelligence – BI), daha iyi iş kararlarının desteklenmesini sağlamak için veri toplama, entegre etme ve analiz etme sürecini kapsayan bir kavramdır. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin; finans, satış, pazarlama ve çeşitli departmanları tarafından yürütülen çeşitli iş alanlarının başarısında kritik öneme sahip bilgilere erişme imkanı veren çoklu yaklaşımları iş zekasının kapsamında yer alır.

Bazı durumlarda iş zekası ile iş analitiğinin karıştırılması söz konusu olabilir. Ancak bu iki kavram, farklı soruların yanıtlarını vermekle ilgilenir. İş analitiği, ne olacağı hakkında bilinçli tahminler yapılması için “neden” sorusunun yanıtını araştırırken; iş zekası neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını belirlemeye yardımcı olur.

İş zekası işin, iyileştirilmiş eyleme geçirilebilir verilerle güçlendirilmesini, iş planlama stratejisiyle en iyi şekilde bütünleştirilerek trendler hakkında daha fazla içgörü sahibi olunmasını sağlar.

Tüm bu bilgiler ışığında iş zekasının ham verileri anlamlı bilgiler haline getirerek karlı iş eylemlerine katkıda bulunan bir teknoloji süreci ve mimarisi olduğu ifade edilebilir. Verileri anlamlı bilgilere dönüştürmek için iş zekasından faydalanmak gerekir. Kuruluşların operasyonel, stratejik ve taktiksel kararlarında doğrudan etkiye sahip olan iş zekası; geçmişten gelen verileri kullanır. Varsayımsal öngörüler yerine gerçeklere dayanan kararlar vermeye yardımcı olur. İş zekası araçları istatistikler, grafikler, raporlar sunmak ve gerekli analizleri yapmak yoluyla işiniz hakkında detaylı bilgiye erişmenize yardımcı olur.

İş Zekası İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

İşletmeniz hakkında pek çok farklı veriye sahip olsanız da bu verilerden, sizin için anlamlı hale dönüşmedikleri sürece fayda sağlamanız mümkün değildir. Günümüzde pek çok işletme, durum değerlendirmesi yapmak ve önemli kararlar almak için belirli aralıklarla toplantılar yapar. Bu toplantılarda verilere dayalı raporlar ve sunumlar hazırlanır. Bu raporların manuel olarak hazırlanması; verilerin toplanması, analiz edilmesi, konu özelinde ayrıştırılıp listelenmesi gibi süreçleri kapsadığından uzun zaman alabilir.

İş zekası sayesinde bu süreç otomatik bir hale getirilir. İstenilen odak nokta özelinde değişmekle birlikte kısa zamanda verimli sonuçlar alınması mümkündür. Elde edilen son derece değerli veriler, iş zekası sisteminde işlenerek yönetilebilir bir hale getirilir. Doğru bir strateji ve başarılı bir planlama ile istenilen amaçlara ulaşılabilir.

Günümüzün hızlı bir değişim ve gelişim sergileyen iş ortamında rekabet avantajından faydalanılması için iş zekasına ihtiyaç duyulur. İşletmelerin müşteri görüşlerini, pazarı ve müşteri davranışlarını değerlendirmesine yardımcı olan iş zekası sayesinde daha yüksek pazar payları kazanmak ve daha yüksek gelir elde etmek konusunda avantaj sağlanır.

İş Zekası İle Eyleme Geçirilebilir İçgörüler Toplayabilirsiniz

İş Zekası Neden Önemli

İş zekası, iş odaklı ham verilerin kullanılabilir bilgilere dönüştürülmesine imkan verir. Ham veriler iş parametreleri hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler vermemekle birlikte; işletmeye müşteri odaklı stratejiler tasarlama amacıyla kullanabilecekleri sorunlu nokta ve fırsatları belirlemek için kapsamlı veri analizi sunar.

İşletmenizi Derinlemesine Analiz Edebilirsiniz

İşletmelerin genellikle gözden kaçanlar da dahil olmak üzere her bir bileşenini bilmeden işin bir bütün olarak anlaşılması mümkün değildir. İş zekası; herhangi bir işletmenin dikkat gerektiren bileşenlerinden her birini tanımlamak ve buna uygun iyileştirmeler yapmak için etkili bir çözümdür.

Satış ve Pazarlama Hedeflerinize Ulaşabilirsiniz

Şirketiniz hedef pazarınızı, trendleri ya da müşterilerinin sürekli değişen ihtiyaçlarını anlamazsa, satış ve pazarlama hedeflerine ulaşması son derece zor olur. İş zekası bu aşamada devreye girerek işletmenizin satışlarını başlatma, pazarlama performansını artırma, satış ve pazarlama hedeflerine ulaşmak için ekiplerin senkronize edilmesine yardımcı olma amacıyla derinlemesine analiz yapar.

Alıcı Davranışını ve Eğilimlerini Tahmin Edebilirsiniz

Günümüz iş dünyasında en tartışmaya açık kavramlardan biri, müşteri katılımıdır. Bu yüzden zorlu bir satışa dayalı eski modası geçmiş teknikleri kullanmaktansa potansiyel müşterileri işletmeye çekecek yöntemlere yönelmek gerekir. İş zekası yazılımları, şirketinizin müşteri yolculuğu sırasında karşı karşıya kaldığı her etkileşime ya da her geri bildirime dayalı olarak bütünsel müşteri profilleri oluşturmanın en garantili yoludur. 

İş zekası yazılımları ile alıcı davranışı ve eğilimleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşma imkanı veren istihbaratlar toplanır. Bu sayede satış, pazarlama ya da büyüme stratejileri etkili bir şekilde geliştirilebilir.

Genel Üretkenliği Artırabilirsiniz

Pek çok işletmede büyümeyi engelleyen darboğazlar, geleneksel süreçler ve manuel rutin görevler vardır. İş zekası yazılımları ile darboğazları ortadan kaldırmak, rutin görevleri oluşturmak, süreçleri iyileştirmek mümkün olabilir. Verimli ve duyarlı müşteri hizmetleri sayesinde insan kaynakları daha iyi kullanılır, pazarlama kampanyaları doğru bir şekilde ölçümlenerek işletme genelinde üretkenlik artırılabilir.

İletişim Formu