dijital donusum nedir

En az 10 yıldır hayatımızın bir parçası olan dijital dönüşüm kavramı son yıllarda giderek artan popülaritesiyle dikkat çekmektedir. Endüstri uzmanlarının son 10 yıldır sürekli dile getirdiği üzere işletmelerin dijital dönüşümü benimsemesi tercihten ziyade bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun sonucunda pek çok işletme stratejilerini bu doğrultuda yönlendirmektedir.

Hemen her alanda kullanılan dijital dönüşüm teriminin büyümesinde; bulut bilişim, yapay zeka ve veri analitiği gibi kurumsal teknolojilerden her birinin yadsınamaz katkısı vardır. Dijital dönüşümü en basit şekliyle, işi dönüştürme yeteneğine sahip dijital teknolojiyi benimsemek olarak tanımlamak mümkündür. Bununla birlikte dijital dönüşümün; yalnızca birtakım teknolojilerin uygulanmasından, verimi ve üretkenliği artırmaktan daha fazlası olduğu bilinmelidir. 

Dijital dönüşüm temelde; yeni pazarlar ve iş yapmak için yeni yollar bulmakla, müşterilerle yeni ve farklı yöntemlerle etkileşim kurmakla ilgilenir. Teknolojinin gücünden faydalanarak daha önce denenmemiş yolları denemek mümkündür. Dijital dönüşüm sayesinde yeni gelir kaynaklarına, marj artışına, daha fazla rekabet gücüne ve farklı iş hedeflerine ulaşılabilir. Her ne kadar yüksek oranda risk taşısa da önemli fırsatları da beraberinde getirir. Tüm bu unsurlar bir arada değerlendirildiğinde dijital dönüşümün bulut bilişimden veri analitiğine hatta sosyal medyaya kadar sürekli gelişmekte olan sayısız sektörün kesişimini temsil ettiği söylenebilir.

Dijital Dönüşüm Unsurları Nelerdir?

Çoğu kişinin düşündüğünden farklı olarak, dijital dönüşüm yalnızca teknolojiyle değil aynı zamanda insanlar, süreçler ve iş yapmaya dair yeni yöntemlerle ilgilidir. İşletmeler için optimum fayda sağlayacak bir dijital dönüşüm çerçevesi geliştirmek istendiği durumlarda üç ana unsur göz önünde bulundurulmalıdır.

Vizyon

Dijital dönüşüm sürecini gerçekleştirmek ve bunu sağlayacak doğru vizyona sahip olmak için; şirketlerin, sektörlerin, ilgili teknolojinin ve şirketlerin faaliyet gösterdiği düzenleyici ortamın anlaşılması gerekir. Bunun için tüm paydaşlarla iletişim kurmak, değişimden önce, değişim sırasında ve sonrasında onlara rehberlik etmek başarının temelini oluşturur.

Dönüştürücü liderler, vizyonu şirketin geneline iletebilmek için ilk olarak şirket kültürünü mükemmel bir şekilde anlamalıdırlar. Bunun yanı sıra şirketin faaliyet alanındaki bölgelerin kültürlerini anlamalıdırlar. Dijital dönüşümün başarıya ulaşması için; çalışanlar, müşteriler ve ortaklar dahil olmak kaydıyla dış paydaşların da vizyona dahil olması gerekir.

Doğru Araçların Kullanımı

Dijital dönüşümün merkezinde içerik vardır. Pek çok işletmede içerikler, farklı şirket içi sistemlere yayılması nedeniyle farklı uygulamalar tarafından yönetilir ve farklı veri tabanlarında toplanıp depolanırlar. Çok fazla içerik parçalanması durumunda, anlamı bir işbirliği yapılması söz konusu olmayabilir.

Bu durumda atılabilecek en işlevsel adım, içeriklerin buluta taşınmasıdır. Geçişin ardından merkezi bir havuza sahip olunması, dijital dönüşüm açısından temel olan pek çok şeyi kolaylaştırır. Veri bilimi tekniklerinin, merkezi verilere uygulanması kolaylaşır. Veriler kolayca alınabildiği durumlarda istatistiksel tekniklerin de makine öğretimi algoritmalarının da daha iyi çalışması mümkündür. Bunun yanı sıra dijital dönüşüm, aynı veriler üzerinde çalışan ve şirketlerin belirli iş süreçlerini otomatikleştirmeye yarayan entegre sistemlere ihtiyaç duyar.

Doğru Zamanlama

Dijital dönüşümün doğru bir şekilde zamanlanması için; teknolojinin olgunlaşma düzeyi, rakipler arasında ne kadar benimsendiği ve şirketim değişime giriştiği doğal hız değerlendirilmelidir. 

Dijital Dönüşümün Faydaları

dijital donusum zorluklari

Başarılı bir dijital dönüşüm süreci sonucunda şirketler pek çok farklı fayda ile karşı karşıya kalırlar. Süreçlerin otomasyonu, çalışanlara görevlerini çok daha hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirebilme imkanı sağlar. Projelerin durumunu gerçek zamanlı olarak izlemek ve zaman yönetimini en verimli şekilde gerçekleştirmek mümkün olur.

İşgücü verimliliğini iyileştirmek, organizasyonun tüm bölümlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaya olanak tanır. Yeni iş çözümlerini uygulamak; üretim sürelerini kısaltmaya, hata payını azaltmaya ve iş rekabet gücünü artırmaya yarar.

Herhangi bir organizasyonda dijital dönüşümü sağlamak; aynı iletişim kanallarının kullanılması ve her iki taraf için erişilebilirliğin artması, çalışanlar ve müşteriler arasındaki iletişimi doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur.

Dijital dönüşümün tercih edilmesi, şirketlerin tüm departmanlarındaki verilerin çok daha kolay bir şekilde analiz edilmesi anlamına gelir. Yeni veri toplama sistemlerinin uygulanması yoluyla işleri daha iyi yönetmek ve doğru kararlar almak mümkün olur.

Şirketleri dijitalleştirmek, sunulan ürünlerin ve hizmetlerin global pazarlara açılması sürecini destekler. Kriz riskinin azalması, cironun ve rekabet gücünün artması gibi önemli faydalarla karşı karşıya kalınabilir.

Yeni teknolojileri ve bunların optimum fayda sağlaması için hazırlanmış özel yazılımları kullanmak, tüm alanlarda güncelliği korumanın en etkili yoludur. Buna bağlı olarak, organizasyonun yaşam döngüsü uzatılabilir ve marka konsolide edilebilir.

Dijital Dönüşümde Yaşanan Zorluklar Nelerdir?

Dijital dönüşümün uygulanması sırasında işletmelerin karşı karşıya kaldıkları temel zorlukları; şirket kültürü, bütçeleme, strateji eksikliği ve siber güvenliğe öncelik vermemek şeklinde sıralayabiliriz.

Dijital dönüşüme başlamak için; tüketici deneyimini kişiselleştirmek, hızlı geri dönüş sağlamak, dijital vizyonu tanımlamak, dijital yolculuğun bir haritasını çıkarmak ve dijital dönüşümden ne kadar faydalanıldığını değerlendirerek iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanları tespit etmek gerekir.

İletişim Formu