image

Dijital dönüşüm, işletmelerin operasyonlarının veya herhangi bir iş modelinin dijital dünya ile entegrasyonunu sağlayan süreçtir. Hali hazırda faaliyette olan şirketlerin katma değerlerine katkıda bulunan dijital dönüşüm, günden güne değer kazanarak küreselleşen dünyaya ayak uydurmanın en kısa yoludur. Böylelikle pek çok şirket, yeni gelir kapıları üretmek veya iş modelini daha sistematik hale getirebilmek adına dijital dönüşüm sürecine dahil olmaktadır.Dijital Dönüşüm Nasıl Kullanılır

Dijital dönüşüm yalnızca operasyonların teknoloji dünyasına dahil olmasına değil aynı zamanda iş sürecinin olduğundan çok daha hızlı ve verimli olmasına da katkıda bulunmaktadır. Özellikle dünyanın en ünlü firmaların teknolojinin daha da ilerleyeceğini varsayarak dijital sektöre neredeyse tamamen adapte olmuş olmaları da dijital dönüşümün önemini vurgulamaktadır. Yapay zekâ, endüstri 4.0 ve IoT gibi unsurlarla birlikte devamlı gelişen dijital dünya, sektör fark etmeksizin her türlü ihtiyaca daha hızlı alternatif çözümler sunmaktadır. AYA Teknoloji olarak bu bağlamda hali hazırda devam eden işletmelerinizi derinlemesine analiz ederek projelerinizi geliştirebilmek adına dijital dönüşümlerinizi kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Dijital Dönüşüm Sürecinde Dikkat Edilmesi GerekenlerEPD Nasıl Kullanılır

Dijital dönüşüm, titizlikle yürütülmesi gereken kapsamlı bir süreci ifade etmektedir. Yalnızca tek başına teknolojinin yeterli olmadığı dijital dönüşüm, vizyon, zamanlama ve uygun araçları kullanma gibi unsurları da beraberinde getirmektedir.

Vizyon

Dijital dönüşüm sürecinde operasyonların yönetilmesi kapsamında mutlaka bir lider görevini üstlenen kişi bulunmalıdır. Faaliyette bulunan şirketi, sektörü ve teknolojiyi aynı potada eritebilecek nitelikte olması gereken lider, aynı zamanda paydaşlarla iletişim kurarak değişim sürecini titizlikle yönetmelidir. Dijital dönüşüm sürecinde liderlik yapacak olan kişilerin, vizyonlarını şirketin geneline yayarak en ince ayrıntısına kadar anlatması gerekir. Bununla beraber çalışanlar, müşteriler ve ortaklar dijital dönüşüm sürecine dahil edilerek operasyon başarıyla tamamlanır. Dijital dönüşüm olmazsa olmazı olan bu işlemi AYA Teknoloji sizler için üstlenerek süreci baştan sona kadar profesyonel bir şekilde yönetmektedir.

Uygun Araçlar

Dijital dönüşümün temelinde şirketin faaliyet gösterdiği sektör ne olursa olsun depolama ve bulut platformu bulunmaktadır. Bu sayede veritabanı tek bir noktada toplanarak erişimler kolaylaştırılır. Eğer farklı bölümlere depolanırsa böylelikle arzu edilen iş birliği sürecinde gecikmeler veya bozulmalar meydana gelebilir. Bu nedenle dijital dönüşüm sürecinde genellikle bulut sistemler tercih edilir. AYA Teknoloji olarak veri bilimi teknikleri kapsamında dijital dönüşüm sürecinize tam destek sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Zamanlama

Faaliyetlerin dijitalleştirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise zamanlamadır. Teknolojinin yeteri olgunluğa ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek, rakip analizi yapmak veya şirketin mevcut gelişim hızını dikkate almak gibi faktörler, zamanlamanın önemini belirler. Bu süreçte işletme sahibi ve uzmanların ortak karar alarak hareket etmeleri gerekir. AYA Teknoloji olarak işletmenizin dijital dönüşüm sürecine kolaylıkla uyum sağlaması için en doğru zamanı belirliyor ve bu kapsamda hareket ediyoruz.

Dijital Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

ESL Nasıl KullanılırDijital dönüşüm, kendi içerisinde birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. İşletmelerin teknoloji ile doğrudan uyum sağlayabilme sürecini ifade eden “dijital dönüşüm”, işletmelerin birbirinden farklı avantajlara sahip olmasını da kolaylaştırmaktadır. Küresel çapta yapılan araştırmalar 2030 yılından sonra insan gücü gerektiren sektörlerde yüzde 11’lik bir azalma beklendiğini ortaya koymaktadır. Bununla beraber teknolojinin sunduğu kabiliyetlerin de yüzde 60 oranında artış göstereceği ifade edilmektedir. Buradan da teknolojiye olan bağlılığın geçici değil kalıcı şekilde süreklilik göstereceği anlaşılmaktadır.

Dijital dönüşümün sunduğu avantajların başında mevcut verimliliği artırmak bulunmaktadır. Hali hazırda devam eden operasyonların dijitalleştirilmesi, sürecin daha hızlı olmasını ve bu bağlamda verimliliğin büyük oranda hız kazanmasını sağlamaktadır. AYA Teknoloji olarak dijital dönüşüm sürecinde verdiğimiz hizmetle birlikte işletmelerinizin verimliliğinin artış göstermesine katkıda bulunuyoruz. Böylelikle kârlılığın ön plana çıkmasını kolaylaştırıyoruz. İşletmelerin dijital dönüşüm sürecinde yaşadığı veya yaşayabilecekleri olumsuzların önüne geçerek kusursuz bir faaliyet sunuyoruz. Sunduğumuz hizmet ile birlikte işletmenize sağlayabileceğimiz faydalar şu şekilde sıralanmaktadır;

  •       Verimlilik artışı: Dijital dönüşümün sunduğu yenilikler ile birlikte şirketler, uzun vadede operasyonlarını daha verimli hale getirebilmektedir.
  •       Tasarruf: Verimlilikte yaşanan artış sonucunda operasyon süreçlerindeki yönetim daha sistemli hâle gelmektedir. Bu şekilde mevcut iş, daha az iç gücüyle gerçekleştirilmektedir. Dijitalleşmenin bir faydası olan iş gücüne olan bağlılığın düşürülmesi, beraberinde işletme sahiplerine yüksek oranda tasarruf sunmaktadır.
  •       Hatasız operasyon: Dijital dönüşümün faydaları arasında sayılabilen unsurlardan biri de operasyonlar sırasında yaşanabilen insan kaynaklı hatalar olarak öne çıkmaktadır. Dijitalleşme sürecinde kurulan veya kullanılan otomasyonlar ile birlikte hata yapma payı tamamen ortadan kaldırılmaktadır.
  •       Devamlılık: İşletmeler, yaptıkları dijital entegrasyon ile birlikte çalışma sürecini kesintisiz hâle getirebilmektedir. Böylece insan kaynaklı kesintilerin önüne geçen dijital dönüşüm, bir günden alınabilecek verimi maksimize etmektedir.
  •       Tutarlılık: İş modelinde kullanılan otomasyon veya yazılımlar genel kapsamda tutarlılık göstermektedir. Böylece meydana gelebilecek olan hataların ya da çeşitli kesintilerin minimize edilmesiyle süreç tamamen tutarlı hâle getirilmektedir.

Dijital Dönüşüm Örnekleri Nelerdir?

Dijitalleşme süreci, insan gücüyle gerçekleştirilen bazı işlemlerin belirli bir otomasyona veya uygulamaya bağlı olarak düzenli bir şekilde yapılması olarak

Cloud Nerelerde Kullanılır

 özetlenebilmektedir. Örnek olarak satış sektörü baz alınacak olursa geçmişte dükkânında kitap satmakta olan bir şirket, dijital dönüşüm sürecine dahil olarak müşteri potansiyelini artırabilmektedir. Sosyal medya kanalları, internet sitesi veya online pazaryeri gibi alternatifler üzerinden dijital dönüşüm sürecini tamamlayan şirket, böylelikle satışlarını artırmakta ve yeni müşteriler kazanabilmektedir. Bunun yanı sıra bankaların geliştirdiği uygulamalar da dijital dönüşüm sürecine örnek olarak gösterilebilmektedir. Örneğin fatura ödemek için ilgili kuruma kadar gitmek yerine banka tarafından geliştirilen uygulama, faturaları evden çıkmadan ödeyebilme kolaylığı sağlamaktadır.

Dijital Dönüşüm Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Globalleşen dünyada teknolojinin hızla ilerlemesi, işletmeler için birtakım ihtiyaçlar doğurmaktadır. Hemen hemen her elektronik cihazın “akıllı” olarak

nitelendirildiği bir ortamda işletmelerin operasyon süreçlerini belirli bir otomasyona entegre etmeleri en doğru karar olacaktır. Peki dijital dönüşüm olarak bilinen süreç hangi sektörleri kapsamaktadır? Dijital dönüşüm, çok kısa bir zamanda yayılarak günümüzde artık tüm sektörlerin ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda eğitim, sağlık, ticaret, sanat, pazarlama ve ticaret gibi alanlarda dijital dönüşüm faydalarından söz edilebilmektedir.

Yaşamın her alanında bulunan dijitalleşme, şirketlerde kullanılan sistemlere veya satışlar sırasında kullanılan aplikasyonlara kadar yayılmış durumdadır. Bu süreçte AYA Teknoloji olarak şirketinizin dijital dönüşümlerini üstleniyor ve mevcut operasyonlar sırasında duyulan ihtiyaçları A’dan Z’ye karşılıyoruz. Ticari büyüme, operasyonel verimlilik, hedef kitle analizi, potansiyel müşteri ve yeni yöntemler geliştirmek gibi amaçlarla da tercih edilebilen dijital dönüşüm talepleriniz işin bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Dijital Dönüşüm Hakkında Müşteri Yorumlarımız

Ayatech’in uzman ekibi sayesinde dijital dönüşüm sürecimiz hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. İşimiz için de köklü bir dönüşümü beraberinde getirdi. İş süreçlerimiz, iletişimimiz ve müşteri deneyimimiz tamamen değiştir. Dijital dönüşüm ile birlikte işletmemizin verimliliği arttı, rekabet avantajı ve maliyet tasarrufu sağladık. İş süreçlerimizin otomasyonu ve veri analitiği sayesinde karar alma süreçlerimizde bir optimizasyon söz konusu oldu. Tüm bunların sonucunda müşterilerimize çok daha iyi hizmet sunacak bir hale geldik. Dijital pazarlama ve e-ticaret ile müşteri tabanımızı genişletmemiz ise çok daha hızlı büyümemize yardımcı oldu.

A. C. G.

Dijital dönüşüm kavramını son zamanlarda daha sık duymaya başlasak da, işletmemize neler kazandırabileceği konusunda çok fazla fikrimiz yoktu. Ayatech her biri kendi alanında uzman profesyonellerden oluşan ekibi aracılığıyla bu konu hakkında bizi detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Dijital dönüşüm stratejisi sayesinde iş süreçlerimizin verimliliği arttı. Müşteri deneyiminin iyileşmesi sektörel rekabette bize avantajlı bir konum sağladı. Önceden vaktimizi alan manuel süreçler yerini otomasyon ve veri analitiğine bırakınca, daha hızlı ve kesin kararlar alabilmeye başladık. Böylece anlık müdahale gerektiren süreçlerde daha etkin bir yönetim sergileyebiliyoruz.

V. D.

Dijital dönüşüm son yılların popüler kavramlarından biri olarak bizim işletmemize de sihirli bir dokunuş yaptı. Dijitalleşme stratejisi sayesinde müşterilerimize çok daha iyi hizmet sunabiliyoruz. Ayrıca yeni pazarlama fırsatlarına sahibiz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde dijital dönüşüm stratejisinin işletmemizin büyümesine yardımcı olduğunu ve sektörel rekabette öne çıkmamızı sağladığını açıkça ifade edebiliriz. Dijital dönüşüm artık iş dünyasının geleceği ve başarının anahtarı olmuştur. Ayatech sayesinde bu stratejiyi uygulamak, işimizin daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale gelmesini sağladı. Çok teşekkürler sevgili Ayatech ekibi…

B. C.

Ayatech’in uzman ekibi sayesinde iş süreçlerimizi optimize etmek, verimliliğimizi artırmak ve müşterilerimize daha kaliteli hizmetler sunmak için dijital dönüşüm stratejilerine ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Dijital dönüşüm stratejilerini uygulamak ise işletmemiz için pek çok farklı avantajı beraberinde getirdi. Veri analitiği sayesinde daha etkili kararlar almaya, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve en önemlisi yeni gelir kaynakları keşfetmeye başladık. Dijital pazarlama ve e-ticaret ise müşteri tabanımızı genişletme sürecinde en büyük yardımcımız oldu. Bu vesileyle, rekabetin yoğun olduğu bir sektörde ayakta kalmamıza ve büyümemize yardımcı olan Ayatech’e teşekkür etmek ve sizlere tavsiye etmek istedik.

K. G.

İletişim Formu

Perakende ve Kurumsal Alan Teknolojileri

Bulut Hizmetleri Aracılığı

İş Sürekliliği ve Dijital Dönüşüm Hizmetleri

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gönder
1
Merhabalar, size nasıl yardımcı olabilirim?