Dijital Dönüşüm Zorlukları

Son yılların gündemden düşmeyen konusu dijital dönüşüm, işletmelerin büyümesi noktasında çok önemli bir role sahiptir. Bu nedenle hemen her sektörde karşımıza en çok çıkan kavramlardan biridir. Bu yazımızda dijital dönüşüm nedir, neden bu kadar önemlidir gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Bir iş modelinde ya da işletmede dijital hale getirilebilecek olan her operasyonun yeni gelir ve değer üretme imkanları sağlaması amacıyla, dijital teknolojileri günlük hayata entegrasyonu dijital dönüşüm olarak tanımlanır. Yazılım sektöründeki gelişmeler, dünyaya çok önemli gelişmelere neden olduğu gibi farklı sektörlerde hizmet gösteren şirketlerin yönetimsel ve operasyonel süreçleri de bu değişimden etkilenmektedir. 

Dijital dönüşüm sayesinde; bir iş modelini değiştirerek yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlamak için dijital teknolojileri kullanmak, sonuç olarak dijital bir iş modelini hayata geçirmek mümkündür. 

Dijital dönüşüm; şirket faaliyetlerinin cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik ortamlarda sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine imkan verir. Şirket çalışanlarının verimini artıran, iş takibini kolaylaştıran ve şirket içerisine organize çalışma olgusunu orantılı bir şekilde dağıtan bir sistem olma özelliğine sahiptir. Günümüz teknolojilerinin kullanılması yoluyla sağlanan dijital dönüşüm ile daha geniş kitlelere ulaşılabilir ve iş hacmi artırılabilir.

Dijital Dönüşümün Önemini Göz Ardı Etmeyin

Dijital Dönüşümü Göz Ardı Etmeyin

Kuruluşlara etkin bir şekilde ölçekleme imkanı sunan dijital dönüşüm; finans ve pazarlamadan müşteri hizmetlerine kadar çeşitli alanlarda minimum operasyonel ek yük ile yeni müşterilere ulaşma buna bağlı olarak daha fazla potansiyele erişme avantajı sağlar. İş operasyonlarının etkinliğini artırmada son derece önemli bir etkiye sahip olması nedeniyle dijital dönüşümden kaçınmak, işletmelerin sonunu getirecek adımı atmakla eş anlamlıdır.

Bununla birlikte dijital dönüşüm genellikle dijital hale getirme ve dijitalleştirme kavramlarıyla karşılaştırılır. Analog ya da manuel biçimdeki bilgilerin dijital biçime dönüştürülmesi süreci, dijital hale getirme olarak adlandırılır. Elle yazılmış olan kayıtların bilgisayar kayıtları haline getirilmesi dijital hale getirmeye örnek olarak verilebilir. Dijitalleştirme ise normalde yapılan pek çok şeyin, daha iyi sonuçlar sağlayacak yeni ve daha iyi yöntemlerle gerçekleştirilmesi amacıyla dijital teknolojinin ve özelliklerin uygulanması süreci olarak tanımlanabilir.

Dijital dönüşümün temeli, dijitalleştirmedir. Dijital dönüşüm; işin yeni yöntemlerle ileri taşınması için teknolojiden, çalışanlardan ve süreçlerden nasıl yararlanılacağını yeniden tasarlanmasına imkan verir. 

Dijital Dönüşüm Sayesinde Verilerden Eyleme Dönüştürülebilir İçgörülere Ulaşabilirsiniz

İş faaliyetlerini dijitalleştirmek, çok büyük miktarda veriye erişme imkanı sunar. Bu sayede süreç etkinliği, müşteri yaşam boyu değeri, dönüşüm oranları, müşteri memnuniyeti ve pek çok farklı ölçümü takip etmek mümkün olur. 

Kolayca erişilebilen veriler en iyi şekilde organize edilir. Bu sayede kritik kararlar, güncel verilere dayandırılabilir. Varsayımsal kararların ortadan kalkmasıyla hatalar azalır, yatırım getirisi ve kurumsal performans artar.

Müşterilerinize Daha Konforlu Bir Deneyim Sunabilirsiniz

Yapılan araştırmalara göre kişiselleştirme, müşterilerin satın alma olasılığını artıran faktörlerden biridir. Müşterilerin talep ettiği kişiselleştirmeyi sağlamak için atılması gereken ilk adım, dijital ortama geçilmesidir. Dijital teknolojiler size, müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi karşılayarak müşteri deneyimini kişiselleştirmek için gereken verileri analiz etme yollarını sunar.

Çalışanlar ve Departmanlar Arasında Daha İyi ve Güçlü Bir İletişim Sağlayabilirsiniz

Dijital dönüşüm, işletmeniz genelinde tüm çalışanlarla daha iyi ve güçlü bir iletişim sağlanması için en iyi çözümdür. Çevrim içi araçları kullanmak, çalışanların birbiriyle her tür bilgiyi kolayca paylaşmasını sağlar. Ayrıca iş birliğini geliştiren süreçlerin aksaksız bir şekilde ilerletilmesi mümkün olur. 

Şirketinize; etkili uzaktan çalışma, profesyonel hizmet pazarlarından faydalanma aynı zamanda dijital dönüşüm olmaksızın söz konusu olamayacak çok satıcılı ortamlarda proje teslimini gerçekleştirme gibi çeşitli işbirliği seçenekleri sunar.

Şirketinize Dinamizm Kazandırabilir, Vizyonunuzu Geliştirebilirsiniz

Dijital dönüşümün sağladığı en önemli faydalardan biri, çeviklik sağlaması ve yenilikler için çok daha fazla alan yaratmasıdır. Bu sayede her alanda yoğun rekabetin söz konusu olduğu günümüz dünyasında şirketiniz etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecektir.

Yeni teknolojilerin tanıtılmasınından sonra bu alanlarda ustalaşmak için yeni bilgiler ve beceriler edinmek gerekir. Dijital dönüşüm ile birlikte; dijital okuryazarlık, sistem düşüncesi ve iş modellerini anlama, veri analizi ve yapay zeka güdümlü karar verme, yalın ve çevik yöntemler kullanarak sürekli iyileştirme gibi becerilere ihtiyaç duyulur.

Günümüzde şirketler dijital dönüşüm sürecini benimseyerek, çalışanlarını yeni beceriler geliştirip kendilerini geleceğe çok daha iyi bir şekilde hazırlamaya teşvik edebilmektedir. Diğer yandan ise işlerini büyütmelerine ve rekabet üstünlüğünü sürdürmelerine yardımcı olacak şirket içi uzmanlıkla bu süreçleri en iyi şekilde desteklemektedirler.

Operasyonel Verimliliğinizi Artırabilir ve Maliyetlerinizi Düşürebilirsiniz

Dijital teknolojiler son derece heyecan verici olmalarının yanı sıra gerçek birer maliyet tasarrufu unsurudurlar. Çalışanlar dijital görselleştirmeler aracılığıyla yeni ürünleri ya da süreçleri, sanal gerçeklik üzerinden inceleyebilir ve test edebilirler. 

Veri depolama sorununu bulut bilişim ile çözebilir, daha fazla iş değeri getirecek ve veri depolama konusunda endişeyi minimize edecek projelere odaklanabilirler. Müşteri verilerinin toplanması, durum güncellemeleri, hesap değişiklikleri, tedarik, faturalama, maaş bordrosu, teknik destek bilet yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri otomatikleştirebilirler.

İletişim Formu