cloud nedirCloud system ya da bulut platformu, barındırılan hizmetlerin internet üzerinden sunulmasını içeren her şey için genel bir terimdir. Bu hizmetler üç ana kategoriye veya bulut bilgi işlem türüne ayrılır: hizmet olarak altyapı ( IaaS ), hizmet olarak platform ( PaaS ) ve hizmet olarak yazılım ( SaaS ).

Cloud özel ya da genel olabilir. Genel bir bulut internet kullanıcılarının tümüne hizmet sunabilirken özel bulut, belirli erişim ve izin ayarlarıyla sınırlı sayıda kişiye barındırılan hizmetler sağlayan tescilli bir ağ ya da veri merkezidir. Özel ya da genel fark etmeksizin temelde bulut sistemlerin amacı, bilgi işlem kaynaklarına ve BT hizmetlerine kolay, ölçeklenebilir erişim sağlamaktır.

Cloud alt yapısı, bir bulut bilgi işlem modelinin uygun şekilde uygulanması için gereken donanım ve yazılım bileşenlerini içerir. Bulut bilgi işlem, yardımcı bilgi işlem veya isteğe bağlı bilgi işlem olarak da düşünülebilir.

Cloud Nasıl Çalışır?

Cloud istemci cihazların uzak fiziksel sunuculardan, veritabanlarından ve bilgisayarlardan temelde internet üzerinden verilere ve bulut uygulamasına erişmesini sağlama yoluyla çalışır. Bu kapsamda; bir internet ağ bağlantısı, erişim sağlayan istemci cihazı, tarayıcı, ağ ve bulut yazılım uygulamalarını içeren ön uç ile veritabanları, sunucular ve bilgisayarlardan oluşan arka uç arasında bağlantı kurar. Arka uç, ön uç tarafından erişilen verileri depolayan bir depo işlevi görür. 

Ön ve arka uçlar arasındaki iletişim, merkezi bir sunucu tarafından yönetilir. Merkezi sunucu, veri alışverişini kolaylaştırmak için protokollere güvenir. Merkezi sunucu, farklı istemci cihazları ve bulut sunucuları arasındaki bağlantıyı yönetmek için hem yazılımı hem de ara yazılımı kullanır. Tipik olarak, her bir uygulama ya da iş yükü için ayrılmış bir sunucu vardır.

Cloud sistem büyük ölçüde sanallaştırma ve otomasyon teknolojisine dayanmaktadır. Sanallaştırma; hizmetlerin ve altta yatan bulut sistemlerinin, kullanıcıların isteyebileceği ve kullanabileceği mantıksal varlıklara kolayca soyutlanmasını sağlar. Otomasyon ve eşlik eden orkestrasyon yetenekleri, kullanıcılara bulut sağlayıcının BT personelinin doğrudan müdahalesi olmadan kaynakları tedarik etmek, hizmetleri bağlamak ve iş yüklerini dağıtmak için yüksek derecede kendi kendine hizmet sağlar.

Bulut Nasıl Kullanılır?

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak kullanıcı ihtiyaçlarının arttığı açık bir gerçek. Bunun sonucunda kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine yönelik olarak sürekli yenilikler karşımıza çıkmakta. Son yıllarda hayatımıza giren bulut bilişim yani cloud compulting kavramı da bu yeniliklerden biri. 

Dosya ve uygulamaların internet üzerindeki sunucularda saklanıp çalıştırılarak, internet bağlantısı olan her yerden bu dosyalara ve uygulamalara erişme imkanı veren bulut bilişimden büyük kurumsal kullanıcılar çok farklı şekillerde yararlanmaktadır. Diğer yandan bulut çözümleri standart ev kullanıcılarından küçük işletmelere kadar son derece farklı ihtiyaçları olan kullanıcı kitlesine farklı imkanlar sunar. Bunlar arasında bireysel kullanıcıların buluttan en çok faydalandığı nokta, çekilen fotoğrafların ve videoların bulut üzerinde saklanması, istenilen zamanda ve istenilen yerde bu dosyalara erişilip kullanılması sayılabilir.

Bulut bilişimin en önemli avantajlarından biri yedeklemedir. İnternet üzerinde bulut çözümleri sunan şirketlerin bir çoğu sakladıkları dosyalarla verileri sürekli olarak yenilediklerinden bu hizmetlerden yararlanan kulanıcılar dosya ya da veri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmazlar. 

Bir bulut hizmeti sağlayıcısı seçerken belirli faktörler tartılmalıdır. Bulut tabanlı sistemler genellikle kullandıkça öde yaklaşımına dayansa da, çeşitli sağlayıcıların sıklıkla dikkate alınması gereken fiyatlandırma planları vardır. Ayrıca, bulut sağlayıcı hassas verileri saklayacaksa, sağlayıcının sunucularının fiziksel konumu dikkate alınmalıdır. Bulut bilgi işlemin avantajları, kağıt tüketiminizi önemli ölçüde azaltmanın ötesine geçer; bulut bilişim aynı zamanda enerji verimliliğine de katkıda bulunur.

Buluta geçiş yalnızca daha uygun maliyetli, kurulumu basit, güvenli ve üretken olmakla kalmaz, aynı zamanda çevre için de daha iyidir. Çalışanlarının programlarına ve verilerine istedikleri zaman ve herhangi bir yerden erişmelerini sağlayan bulut destekli işyerleri, işe gidip gelmeyle ilgili karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.

Bulut Bilişim ve Örnek Kullanımları

cloud nerelerde kullanilir

Bulut bilgi işlem, akla gelebilecek hemen her türlü iş ihtiyacına uyacak şekilde tasarlanmış çok çeşitli teklifler ve yetenekler halinde gelişti ve çeşitlendi. Bulut bilgi işlem yeteneklerine ve çeşitliliğine ilişkin örnekler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kullanıcılar Google Dokümanlar ve Microsoft 365’e internet üzerinden erişebilir. Kullanıcılar bulutta depolanan iş sunumlarına ve elektronik tablolara istedikleri zaman istedikleri yerden istedikleri cihazdan erişebildikleri için daha üretken olabilirler.
  • E-postalar, takvimler, Skype ve WhatsApp, bulutun kullanıcılara verilere uzaktan erişim sağlama yeteneğinden yararlanır. Böylece kullanıcılar kişisel verilerine herhangi bir cihazdan, istedikleri zaman ve istedikleri yerde erişebilirler.
  • Zoom, toplantıları buluta kaydeden, kullanıcıların bu toplantılara her yerden ve her zaman erişmesini sağlayan, video ve sesli konferans için bulut tabanlı bir yazılım platformudur. Diğer bir yaygın iletişim ve işbirliği platformu da Microsoft Teams’dir.

Sağladığı faydalar nedeniyle kuruluşlar, canlı prodüksiyon iş yüklerini barındırmak için genel bulut bilişim hizmetlerinden faydalanırlar. Bu, iş yükü ve gerekli esneklik düzeyi için yeterli bir operasyonel ortam oluşturmak için gereken bulut kaynaklarının ve hizmetlerinin dikkatli bir şekilde tasarlanmasını ve mimarisini gerektirir.

İletişim Formu