Iot Performansı

Operasyonel Teknoloji (OT) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramları, günümüz iş hayatının en önemli parametreleri arasında yer almaktadır. Dünya çapında kullanılan akıllı cihaz sayısı, her sene büyük bir hızla artış göstermektedir. 2003 senesinde 500 milyon olarak hesaplanan bu sayı, 2014 senesinde 10 milyara çıkmayı başarmıştır. Önümüzdeki 2 sene içerisinde ise 50 milyardan daha fazla akıllı cihaz kullanımı olacağı öngörülmektedir. Teknoloji alanında yaşanan bu hızlı gelişme, şirketlerin de yenilikçi kavramlardan faydalanmaları ve büyüme hedeflerine ulaşmak için çağa ayak uydurmalarını mecburi kılmaktadır.

OT/IoT performansı, günümüzde dünya çapından birçok firma tarafından kullanılan teknolojilerdir. Bu sayede firmalar, çalışan üretkenliğinin artırılması ve operasyon optimizasyonlarının sağlanması gibi önemli avantajlar elde edebilmektedir. Bu sayede iş süreçleri kapsamında verim, performans ve kalite gibi parametrelerde önemli bir artışın yakalanması mümkün olmaktadır. Ot/IoT teknolojileri ile verim ve kalite artırma aşamaları ise kısaca şu şekilde açıklanabilmektedir:

 • İot Verimi
 • Mevzuatla Uyumluluk: OT/IoT teknolojileri, donanım parametrelerinin kontrol edilmesi işlemleri için uzaktan bağlantı imkanı sunmaktadır. Bu sayede kullanıcılar, sistemlerde gerekli olan bakım gereksinimlerini kolayca yönetebilmektedir. Aynı zamanda güvenlik prosedürlerinin yerine getirilmesine de imkan tanınmaktadır.
 • Fiziksel Varlık Ömrünün Uzatılması: OT/IoT teknolojileri, süreçleri otomatik hale getirebilmektedir. Bu sayede fiziksel varlıkların ömrünü uzatmak ve performans artışı sağlamak için ilave işlemlere ihtiyaç duyulmamaktadır. Aynı zamanda maliyetlerin düşürülmesi adına da oldukça önemli bir avantaj sağlamaktadır.
 • Ticari Veri Bankası: Günümüzde pazar rekabeti, işletmelerin statüleri ve ömürleri üzerinde doğrudan etkili olan bir kriterdir. Rekabette öne çıkabilmek içinse zengin verilere ihtiyaç duyulmaktadır. OT/IoT teknolojileri sayesinde firmalar, oldukça geniş bir ticari veri bankasına sahip olabilmektedir. Bu sayede pazar rekabeti içerisinde lider pozisyonun kazanılması ve bu statünün korunması mümkün hale gelmektedir.
 • Varlık Ekonomisinin Dijitalleştirilmesi: Maliyeti düşük olan altyapı varlıkları, genel olarak dolaylı maliyetler olarak kabul görmektedir. OT/IoT teknolojilerinden yararlanılması halinde ise bu varlıkların gelir yaratıcı olarak ele alınması mümkün olmaktadır. Bu sayede müşteri deneyimi çok daha gelişmiş bir hale getirilebilmektedir.
 • Değer Zinciri Entegrasyonu: OT/IoT teknolojileri, fiziksel ürünler ile entegre edilebilmekte ya da doğrudan içerisine yerleştirilebilmektedir. Bu sayede iş süreçleri içerisindeki zincirler, yalnızca mevcut tedarikçiler ya da doğrudan alıcılar ile sınırlı kalmamaktadır. Bu durum, firmaların başarı hedeflerine ulaşmaları açısından oldukça önemli bir avantaj sağlamaktadır.
 • Veri Tabanı Geliri: OT/IoT teknolojileri, firmalara oldukça geniş bir veri bankasına sahip olma imkanı tanımaktadır. Bu veriler, pazarda oldukça rağbet görmektedir. Bu nedenle satışlarının yapılması ya da farklı yöntemlerle gelir kaynaklarına dönüştürülmesi mümkündür. Bu sırada kullanıcılar, veri bankalarında bulunan dijital varlıklarına erişim sağlamaya devam edebilmektedir.
 • Gelişmiş Üretim: OT/IoT cihazları, fiziki varlık kazanmış olan ürünlerin geliştirilmesinde oldukça etkili teknolojilerdir. Bu teknolojiler sayesinde ürünler, üretim aşamaları sürerken geliştirilmeye başlamaktadır. Çünkü ürünlerin çevresel faktörler karşısında ya da dinamik açıdan gösterdikleri tüm etkileşimlerin geliştirilmesi imkanı tanınmaktadır.
 • İş Güvenliği: OT/IoT teknolojileri, özellikle riskli iş grubunda yer alan firma personelleri açısından hayati avantajlar sağlamaktadır. Giyilebilir teknoloji ürünleri ile uyumlu şekilde çalışan bu sistemler, cihazlarda bulunan akıllı sensörler sayesinde acil ve riskli durumları tespit ederek alarm verebilmektedir. Bu sayede iş güvenliğinin sağlanması mümkün olmaktadır. Aynı zamanda kullanıcıların sağlık durumlarını kesintisiz olarak takip ederek düzenli geri bildirimler alınmasına da imkan tanımaktadır.
 • Hassas Üretim: OT/IoT teknolojileri, üretim hattında insan gücüne kıyasla daha hassas bir çalışma performansı gösteren akıllı robotların kullanılmasına imkan tanımaktadır. Bu sayede iş süreçleri içerisinde yaşanan karmaşıklığın giderilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve üretimin iyileştirilmesi gibi avantajlar elde edilmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda gerçek zamanlı analizlerin de kolayca yapılabilmesi imkanı sunulmaktadır.
 • İnsan Kaynağı Organizasyonu: OT/IoT teknolojileri, sensörler üzerinden elde edilen tüm veriler dahilinde insan kaynağının nasıl daha etkin şekilde organize edilmesi gerektiğini gösterebilmektedir. Bu sayede gerçekçi veriler ile en etkili yönetimin sağlanması mümkün olmaktadır.
 • Üretimde Süreklilik: Üretim süreçlerinde makinelerin çalışma süreleri ve yaşanan sorunlar karşısında hangi sıklıkla kesinti yaşandığı gibi veriler, işletmelerin başarılarını doğrudan etkileyen kriterler arasında yer almaktadır. OT/IoT teknolojileri, sensörler aracılığı ile tüm bu verilerin hatasız şekilde elde edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede müşteri memnuniyeti, üretkenlik, verimlilik, kesintisiz üretim ve maliyet tasarrufu gibi önemli avantajlara ulaşılabilmektedir.
 • Kritik Sorun Tespiti: OT/IoT teknolojileri ile entegre edilen cihazların tüm ana bileşenleri kesintisiz şekilde takip edilmektedir. Bu sayede kritik sorunlar, sistem kesintiye uğramadan öncesinde tespit edilebilmektedir. Bu durum, bakım mühendislerinin iş planlaması aksamadan öncesinde müdahale etmelerine olanak tanımaktadır.

OT/IoT teknolojileri, firmalarda lojistik optimizasyonunun sağlanması ve enerji tasarrufu yaparak maliyetlerin önemli oranda düşürülmesine imkan sunmaktadır. Tüm bu avantajlar ile firmalar, en yüksek verimlilik ve kaliteyi sunarak pazar rekabetinde öne çıkma fırsatını elde edebilmektedir.

İletişim Formu