Fiyat etiketleri, müşterilerin ürün fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları adına özel olarak düzenlenen ve farklı çeşitleri bulunan malzemelerdir. Etiketlerin metal, kumaş, kağıt ya da plastik film gibi materyallerin üzerine basılması mümkündür. Aynı zamanda ait oldukları ürünlerin menşei, ölçü birimleri, barkodu, üretim tarihi ve ayırt edici özellikleri gibi bilgilere de yer verilmesi gerekmektedir.

Geçmiş dönemlerde fiyat etiketlerinin güncel olup olmaması yeterince üzerinde durulan bir konu olmamıştır. Ancak 28 Haziran 2014 tarihli resmi gazetede açıklanan ve Tüketici Hakları Mevzuatı Madde 10-1 olarak yürürlüğe giren yönetmelik dahilinde, kasa fiyatı ve satış fiyatının farklı olması halinde tüketici lehine olan fiyatın geçerli olduğu belirtilmiştir. Bu durum sonucunda satıcılar, yapılan her güncelleme ile birlikte etiketlerini değiştirmeye başlamıştır. Fakat bu durum, hem iş gücünün artması hem de ciddi vakit kayıplarının yaşanması gibi dezavantajları beraberinde getirmiştir.

Etiket güncelleme işlemleri, özellikle büyük mağaza ve marketlerde oldukça zorlu bir işlem haline dönüşebilmektedir. Her ürün için yeni bir etiket oluşturulması, bu etiketlerin basılması, kesilerek raf ölçülerinde hazırlanmaları ve mağaza satışa açılmadan öncesinde her etiketin yerleştirilmiş olmaları gibi adımlar ciddi bir çalışma planı gerektirmektedir. Güncellenmeyen etiketler ise işletmenin zarara uğramasına yol açabilmektedir. Tüm bu iş yükünün hafifletilmesi ise elektronik fiyat etiketleri ile mümkün olmaktadır.

Elektronik Fiyat Etiketi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Evrensel olarak kısaca ESL (Electronic Shelf Labels) olarak adlandırılan elektronik fiyat etiketleri, işletmelerin en önemli yardımcıları arasında yer almaktadır. Raflardaki etiketler ve merkez arasındaki iletişim, Wi-Fi ağları üzerinden sağlanmaktadır. Aynı zamanda mağaza içerisindeki belirli alanlara da access point adı verilen erişim noktaları yerleştirilmektedir. Bu sayede kurulumun tamamlanması ve elektronik fiyat etiketi kullanımına başlanması mümkün olmaktadır.

Elektronik fiyat etiketleri, tıpkı geleneksel etiketler gibi ürünlerin raflarında yer almaktadır. Aynı zamanda üstlerinde barkod, ürün adı ve bilgilerine yer verilmektedir. Diğer etiketlerden farkı ise tüm güncelleme işlemlerinin merkez üzerinden kolayca yapılabiliyor olmasıdır. Bunun için öncelikle tüm ürünlerin merkez sistem üzerinde tanımlanması gerekmektedir. Daha sonrasında ise fiyat bilgileri girilmektedir. Güncelleme yapılması gereken zamanlarda merkez sistemde gereken değişikliğin yapılması ve onaylanması yeterli olmaktadır. Bu sayede güncel bilgiler, doğrudan elektronik fiyat etiketlerine de yansımaktadır.

elektronik fiyat etiketi kullaniminin avantajlari nelerdir

Elektronik Fiyat Etiketi Kullanımının Avantajları Nelerdir?

Son dönemlerin en popüler ve faydalı sistemleri arasında yer alan elektronik fiyat etiketleri, özellikle ürün çeşidi fazla olan market ve mağazalar açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajların ise kısaca şu şekilde açıklanması mümkündür:

  • Hata Oranlarının Minimuma İndirgenmesi: Fiyat etiketlerinin hatalı bilgiler ya da tutarlara sahip olmaları, hem işletmeler hem de tüketiciler açısından birçok soruna yol açabilmektedir. Ancak etiket güncelleme işlemleri hayli uğraşlı olduğu için insani hataların görülmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Elektronik fiyat etiketlerinin kullanımı ise bu hataların minimum seviyeye indirgenmesi ve oluşan hatalara hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi gibi avantajlar sunmaktadır.

  • Personel Verimliliğin Artırılması: Geleneksel etiketlerin güncellenmesi için çok sayıda personelin işbirliği kurması ve uzun süreler boyunca uğraş göstermeleri gerekmektedir. Özellikle kampanya dönemlerinde etiketlerin sık sık değiştirilmesi, personel verimliliğinin ciddi oranlarda düşmesine neden olmaktadır. Elektronik fiyat etiketleri ise tek bir kaynak üzerinden ve kolayca değişim yapılmasına imkan tanımaktadır. Bu sayede personellerin iş yüklerinin azaltılması ve verimliliklerinin artması gibi olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir.
  • Gezegenin Korunması: Elektronik fiyat etiketleri, uzun seneler boyunca kullanılmaya uygun olan ürünlerdir. Büyük ölçekli mağazalarda her ay yaklaşık olarak 50 bin kadar kağıt etiketin değiştirildiği görülmektedir. Bu durum ise kağıt israfı olarak doğaya zarar vermektedir. ESL kullanımı ile tüm bu zararın önlenmesi ve sürdürülebilir hayatın desteklenmesi mümkün hale gelmektedir.
  • Müşteri Güveninin Artması: Yapılan araştırmalar, kasa ve satış fiyatları farklı olan ürünlerin genel olarak satın alınmadığı ya da iade edildiğini ortaya çıkarmıştır. Bu durum aynı zamanda tüketicilerin markalara ve işletmelere duydukları güveni de büyük oranda zedelemektedir. Elektronik fiyat etiketi kullanımı ile müşteri güven ve sadakatinin pekiştirilmesi ise oldukça kolaydır. Bu sayede satış hacminin artırılması da mümkün olmaktadır.
  • QR Kod Desteği: Elektronik fiyat etiketleri üzerinde QR kodlara yer verilmesi mümkündür. Bu sayede ürün bilgileri hakkında geniş açıklamaların yapılması, sosyal medya hesaplarına kolayca erişim sağlanması ve web sitelerinin pratik şekilde ziyaret edilebilmesi gibi çeşitli avantajlar sağlanabilmektedir. Bu sayede marka tanınırlığının artırılması ve daha geniş bir kitleye hitap edilmesi gibi işletmeleri destekleyen faydalar elde edilebilmektedir.

Elektronik fiyat etiketleri, 7 farklı renkteki ışıklandırma seçenekleri ile ürünlere kolayca dikkat çekebilmektedir. Bu özellik, kampanyalı ürünlerin ön plana çıkarılması ve müşterilerin kolayca bilgilendirilmesi açısından önemli bir katkı sunmaktadır. Tüm bu faydaları sayesinde elektronik fiyat etiketleri ile müşteri memnuniyetinin artırılması, günümüz teknolojisine uyum sağlanması ve büyüme hedeflerine ulaşılması gibi avantajlar elde edilebilmektedir.

İletişim Formu